Katarzyna Kosicka – Polak

KATARZYNA KOSICKA-POLAK

Współzałożycielka MY WAY STUDIO. Jej domeną są kwestie prawne, negocjacje biznesowe oraz PR.


Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji w Warszawie oraz Université Panthéon-Assas Paris II, Wydział Prawa (2003). Skończyła szkołę prawa francuskiego, Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Prawa i Administracji oraz DESS (droit des affaires) na Université de Poitiers. Radca prawny, współzałożycielka i Partner Kancelarii MKZ Partnerzy (od roku 2008).

W Kancelarii kieruje zespołem prawa administracyjnego oraz prawa mediów i reklamy. Wspiera realizację uznanych produkcji filmowych i telewizyjnych, w tym koprodukcji zagranicznych, świadcząc usługi w szczególnoś­ci na rzecz ich producentów. Przez 10 lat prowadziła obsługę prawną Wajda Studio, dotyczącą realizowanych przez Studio kilkudziesięciu produkcji filmowych, w tym projektów międzynarodowych („K2. Dotknąć nieba” Elizy Kubarskiej, „Sanctuary” Nory McGettigan).

Specjalizuje się w zabezpieczeniu i ochronie praw autorskich oraz dóbr osobistych. Posiada także bogate doświadczenie w pracy z agencjami reklamowymi, domami mediowymi oraz spółkami z rynku dóbr luksusowych. Aktywnie wspiera działalność samorządu zawodowego radców prawnych, w latach 2010–2013 oraz w latach 2014 –2016 członek Komisji ds. Wpisów działającej przy OIRP w Warszawie, a od 2016 Sędzia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego działającego przy OIRP w Warszawie.